Scurt istoric

 

Liceul Tehnologic Special  „Vasile Pavelcu” Iaşi

Ieri şi azi 

Situat în plin centru cultural al Iaşului, vechea capitală a Moldovei, în vecinătatea plină de semnificaţii a Teatrului Naţional „Vasile Alecsandri” şi a Mitropoliei Moldovei, Liceul Tehnologic Special  „Vasile Pavelcu” Iaşi reprezintă o instituţie de referinţă pentru învăţământul special românesc.

Înfiinţată în 1930 sub denumirea Institutul „Mihai I”, cu statutul de şcoală generală pentru surzi, îşi schimbă titulatura în 1951, transformându-se şi funcţionând până în 1978 ca Şcoală Profesională pentru Surzi .

În timp, s-au făcut noi investiţii, construindu-se mai multe corpuri de clădire destinate atelierelor şcoală, internatului (cu o capacitate de 370 de locuri), blocului alimentar şi birourilor administrative, achiziţionându-se utilaje specifice pentru dotarea atelierelor şi aparatura modernă, pentru acea vreme,  pentru cabinetele de terapii specifice, asigurând  profesionalizarea elevilor surzi din 8 judeţe ale ţării.

Începând cu anul şcolar 1979 a fost înfiinţat învăţământul primar şi gimnazial pentru copiii surzi, funcţionând cu 3 niveluri de învăţământ. În acea perioadă profesionalizarea se asigura în următoarele meserii: confecţii, tâmplărie, bobinaj, tapiţerie, lacătuşerie, desenatori – copişti, zugravi, strungari.

În perioada 1984 - 1992, şcoala şi-a diversificat serviciile şi au apărut primele clase de învăţământ profesional pentru absolvenţii şcolilor ajutătoare/ pentru deficienţi mintali( confecţii şi lacătuşi) , în septembrie 2000 se înfiinţează prima grupă de grădiniţă pentru copii cu deficienţe de auz, iar din septembrie 2002 se reia pregătirea profesională şi a absolvenţilor claselor a VIII-a din şcolile speciale pentru deficienţi mintali.

Numită Grup Şcolar nr. 1 (pentru deficienţe auditive) în anul 2000, apoi Grupul Şcolar “Vasile Pavelcu” Iaşi în 2001, devine în octombrie 2012 Liceul Tehnologic Special „Vasile Pavelcu” Iaşi; la 30 noiembrie 2012 prin  protocolul dintre Consiliul Judeţean Iaşi şi Fundaţia Caritatea, se retrocedează celei din urmă două corpuri de clădire şi terenul aferent, având loc o  reorganizare a spaţiilor şcolare ( ateliere, sala de sport, săli de clasă, cabinete etc), iar la sfârşitul  lunii decembrie 2012 are loc preluarea patrimoniului Centrului de Plasament „I.C. Brătianu” Iaşi.

De la 01.01.2013 Liceul Tehnologic Special “Vasile Pavelcu” Iaşi , unitate de învăţământ special ce asigură învăţământ preşcolar, primar, gimnazial şi liceal (ciclul inferior al liceului tehnologic) pentru elevi cu deficienţe auditive, asociate şi /sau deficienţe mintale, de diferite categorii de vârstă funcţionează cu internat şi cantină (sală de servire a mesei).

În prezent, diversitatea ofertei educaţionale răspunde nevoilor unui număr mai mare a beneficiarilor de diferite categorii de vârstă incluzând:

 • Centrul de sprijin în intervenţie timpurie pentru copii cu deficenţe de auz, deficienţe de vedere, deficienţe senzoriale multiple sau aflaţi în situaţie de risc;
 • Grădiniţă – grupe de copii hipoacuzici şi  cu surdocecitate/deficienţe senzoriale multiple;
 • Învăţământ primar – clasele pregătitoare -a IV-a ( pentru elevi deficienţi de auz şi /sau deficienţe senzoriale multiple);
 • Învăţământ gimnazial – clasele V-VIII ( pentru elevi deficienţi de auz ) şi  clasele IX – X ( pentru elevi cu deficienţe severe, profunde / asociate, deficiențe senzoriale multiple);
 • Liceu tehnologic – ciclul inferior al liceului ( pentru elevi cu  deficienţe de auz / cu deficienţe mintale/ asociate). 

         Profesionalizarea prin liceul tehnologic special se realizează în următoarele domenii/calificări:

 • Alimentaţie şi turism: cofetar – patiser, bucătar;
 • Fabricarea produselor din lemn: tâmplar universal;
 • Industrie textilă şi pielărie: confecţioner produse  textile;
 • Mecanică: tinichigiu – vopsitor auto

 Oferta noastră educaţională răspunde nevoilor identificate pe piaţa muncii. 

 Liceul Tehnologic Special „ Vasile Pavelcu” Iaşi  asigură serviciile educaţionale, terapeutic – recuperatorii şi de profesionalizare beneficiarilor săi prin intermediul celor 127 membri ai personalului dintre care:

 • cadre didactice  - 70, dintre care: 48 titulari, 19 suplinitori, 3 cadre didactice asociate;
 •  personal didactic auxiliar – 37 ( dintre care un asistent social);
 • personal nedidactic – 20.

În ultimii ani la nivelul şcolii au fost dezvoltate o serie de proiecte şi parteneriate obţinându-se rezultate deosebite: 

 •  statutul de "Şcoală europeană" ( 2006)
 • premiul I obţinut la faza naţională a concursului "Made for Europe", mai 2007; medalia de aur acordată de Comisia Europeană pentru cel mai bun proiect Comenius, Berlin 2007, pentru proiectul lingvistic "Integrarea socio-profesională a tinerilor cu deficienţe de auz din Franţa şi România", proiect realizat în colaborare cu CESDA "La Colline", Montpellier, France; 
 • Proiect  PHARE – RICOP (componenta Măsuri Active de Ocupare a forţei de muncă);
 • proiectul Naţional "Împreună" - parteneriat şcoală - familie - comunitate realizat în colaborare cu alte 6 şcoli pentru copii şi tineri cu deficienţe de auz din România şi Fundaţia „Light into Europe” România;
 • organizarea Festivalului Naţional de Teatru de Păpuşi şi Marionete "Prichindeii Veseli" (Iaşi 2009, 2010, 2011, 2012, 2013)  în colaborare cu alte 8 şcoli de profil din ţară, Colegiul Naţional de Artă "Octav Băncilă" Iaşi , Centrul Logopedic Interşcolar Iaşi, Palatul Copiilor, Ateneul Tătărași, Casa de Cultură a Studenților Iași; 
 • Dezvoltarea abilităţilor de Comunicare totală la copii cu deficienţe de auz în scopul  creşterii indicelui de integrare socială” (proiect multilateral Comenius) în parteneriat cu Ungaria, Turcia, Cehia, Polonia – 2011 -  2013;
 • “Let`s Talk About Recycling Art” (proiect bilateral Comenius) în parteneriat cu Turcia, 2011 – 2013;
 • “Educaţia familiilor care au copii cu deficienţe de auz” - Asociaţia Naţională a Profesorilor pentru Elevi cu Deficienţe de Auz “Virgil Florea” (proiect Grundtwig) 2010 – 2012;
 • “CESPeT – Cerinţe educaţionale pentru toţi” – proiect al Universităţii “Al. I. Cuza “ Iaşi  şi ISJ Iaşi;
 • „The vocational education and professional orientation for hearing impaired young people” (Educaţia vocatională şi orientarea profesională pentru tinerii cu pierderi de auz), parteneriatul multilateral Leonardo -  Polonia, Germania, Bulgaria, Turcia, 2012 – 2014;
 • “Our Countries, Our Traditions, Our Celebrations” - proiect multilateral Comenius în parteneriat cu Turcia şi Germania, 2012 – 2014;
 • “IPhoto – MyPhoto” - proiect multilateral Comenius în parteneriat cu Turcia, Spania, Portugalia, Polonia, Lituania şi Germania, 2013 – 2015;
 • premiul I obţinut la concursurile naţionale de dans SNAC, Targu Mureş - 2008, Constanţa 2010; 
 • numeroase alte premii şi menţiuni obţinute la concursuri sportive şi cultural artistice, parteneriate şi colaborări, activitaţi extracurriculare, schimburi de experienţă – 2010, 2011, 2012, 2013 .

În prezent,  Liceul Tehnologic Special "Vasile Pavelcu", cu sprijinul Fundaţei Sense Internaţional (România), a devenit unica instituţie de învăţământ din România pregătită să ofere servicii specializate copiilor cu surdocecitate şi deficienţe senzoriale multiple de toate vârstele: nou-născuţi, copii, adolescenţi şi tineri.